İşaret Dili Kursu Kayıt

dd

İŞARET KURSLARIMIZ BİTMİŞTİR.

TÜRK İŞARET DİLİ KURSU

BAŞVURU HAKKINDA

 

İzmir Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneğinde gerçekleştirilecek olan Türk İşaret Dili Hazırlık Seviyesi Kursları ön kayıt süreci başladı. Hayatın her anında ve her alanında, İşitme Engelli bireylerin yanında bulunabilecek, işitme engelli bireyler ile anlaşabilecek ve onlara yardım edebilecek sağlam bireyler yetiştirmek için planladığımız İşaret Dili Hazırlık kurslarımız için ön kayıtlar alınmaya devam ediyor. Hazırlık seviyesinde eğitimler 48 saat sürecektir. Toplamda ise 3 ay devam edecektir. Katılan Öğrencilerimiz Katılım belgesi alacak ve Başarılı olurlarsa bir üst Seviye olan 120 saatlik 1. Seviye (Beceri Geliştirme Seviyesi) Eğitimine kabul edilecektir. İlgilenenlerin, İzmir Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?

* Halka ilişkiler, eğitim, hizmet sektörü ve kamu kuruluşlarında çalışanlar ile her duyarlı vatandaş bu eğitimi alabilir.

 

PROGRAMIN AMAÇLARI
Bu program kursiyerlerin;
Türk İşaret Dilindeki kelimeleri ve cümle yapılarını öğrenmeleri.
Parmak alfabesini öğrenmeleri ve uygulamaları,
Parmak alfabesinde kullanılan işaretleri ve anlamlarını kavrayabilmeleri,
Günlük hayatta işitme engelli vatandaşlarımızın toplumla iletişim ve sorunlarının giderilmesinde yardımcı olabilmeleri,
Bankalar, Hastaneler, Kamu Kurum Kuruluşlarında ve Toplumda bulunan İşaret Dili Tercümanı açığının kapatılması beklenmektedir. 

METOD VE TEKNİKLER

  • Bu Derste verilecek konular basitten zora doğru ritmik bir sıra izlenecektir.
  • Parmak alfabesi öğretilmeden diğer konulara geçilmesinin bir yararı olmamaktadır.
  • Verilecek konuların sıralanmasından günlük hayatta en çok karşılaşılan güçlüklerden yola çıkarak verilecektir.
  • Bu dersi verecek öğretmen ve usta öğretici yeterli bilgiye sahip olacaktır.
  • İşlenecek konuların günlük hayat konularıyla (hastane, karakol, mahkeme, banka, kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemler v.b.) yakınlık göstermesine önem verilecektir.