İşitme Engelliler Nedir

İşitme engelliler nedir?

İnsan kulağının belirli sesleri, iletişimdeki sesleri(konuşmaları) algılama özelliği vardır. Kulağın duyma görevini yeterince yerine getirememe haline “İşitme kaybı” denir.

Odyogram kişinin işitebildiği ses miktarını ve iki kulaktaki işitme kaybını gösteren bir grafiktir. Grafiğin başında 125’ten 8000’e kadar sayılar yer alır. Bunlar frekans, yani farklı ses perdeleridir. Bireyin herhangi bir frekansta verilen sesi işitmemesi durumunda “işitme engeli” var demektir. İşitme engeli ve tiplerinin farklı dereceleri bulunmaktadır.

Duyma yetisini tamamen yada kısmen kaybetmiş kişilere “İşitme engelli” denir.

İşitme kaybı tipleri

 1. İletim tipi işitme kayıpları
 2. İletim tipi işitme kayıpları
 3. Mixt tipişitme kaybı

İletim tipi işitme kayıpları

Orta kulağa bağlı herhangi bir sorun varsa oluşan işitme kaybı iletim tip işitme kaybıdır.

İletim tipi işitme kayıpları

İç kulak veya 8. sinir iletimindeki herhangi bir bozukluğa bağlı oluşan işitme kayıplarıdır.

Mixt tip işitme kaybı

Hem iletim hem de sensörinöral olan işitme kaybı tipidir.

İşitme kaybı dereceleri

 1. 0–25 dB;Normal İşitme Sınırlarında
 2. 26–40 dB;Hafif İşitme Kaybı
 3. 41–55 dB;Hafif – Orta İşitme Kaybı
 4. 56–70 dB;Orta – İleri İşitme Kaybı
 5. 71–90 dB;İleri İşitme Kaybı
 6. 91- ve daha üzeri dB;Çok İleri İşitme Kaybı

İşitme engelinin nedenleri

İşitme engelinin nedenleri 3 durumda ortaya çıkabilirim bu durumlar şunlardır;

 1. Doğum Öncesi Nedenler
 2. Doğum Anı Nedenleri
 3. Doğum Sonrası Nedenleri

İşitme engelinin doğum öncesi nedenleri

 1. Hamilelik döneminde annenin geçirdiği enfeksiyonveya hastalık
 2. Hamilelik döneminde annenin röntgençektirmesi
 3. Hamilelik döneminde annenin ototoksit ilaçve alkolkullanımı
 4. Hamilelik döneminde geçirilen kazalar
 5. Kan uyuşmazlığı
 6. Genetik faktörler
 7. Akraba evliliği

İşitme engelinin doğum anı nedenleri

 1. Doğum sırasında meydana gelen komplikasyonlar
 2. Düşük doğum ağırlığı
 3. Erken doğum
 4. Bebekte kandeğişimini gerektiren sarılık
 5. Doğum sırasında baş, boyun ve kulakta görülen zedelenme

İşitme engelinin doğum sonrası nedenleri

 1. Orta veya iç kulak yapılarında zedelenme
 2. Çocukluk hastalıkları
 3. 3 aydan fazla süren kronikorta kulak iltihabı
 4. Yaralanmalar

Çocuklarda işitme kaybı yaratan risk faktörleri

 1. Çocuğun ailesinde işitme engelli olması.
 2. Annenin hamilelikte kızamıkçık olması.
 3. Annenin hamilelikte ya da doğum sırasında geçirdiği enfeksiyonlar.
 4. Hamilelikte zehirlenme ya da toksit ilaç kullanımı.
 5. KBB’ de formasyon bozukluğu, kulak kepçesi ya da kulak kanalına ilişkin anormallikler.
 6. Bebeğin 1500 gr.’dan az doğmuş olması.
 7. Yüksek düzeyde bilirubinseviyesinin olması.
 8. Doğum sonrası sarılık nedeniyle kan değişimi.
 9. Menenjit hastalığı geçirmesi.
 10. Yeni doğanda toksit ilaç kullanımı.
 11. Doğum sırasında ya da sonrasında ciddi solunum güçlüğü ya da solunum kaybı geçirmesi.

İşitme engelli çocuktan dil ve konuşma gelişimini etkileyen faktörler

 1. İşitme kaybı derecesi
 2. İşitme kaybının başladığı yaş
 3. Başka bir özrün bulunup bulunmaması
 4. İşitme kaybının tanımlandığı yaş
 5. Çocuğun zihinsel/bilişsel durumu
 6. Eğitiminin ve danışmanlık hizmetlerinin başladığı yaş
 7. Sunulan eğitimve destek hizmetlerinin niteliği ve niceliği

İşitme engelinin belirtileri

 1. Konuşmalarda  ve diğer seslerde belirgin bozukluk
 2. Söylenenleri anlamakta güçlük çekmek
 3. Söylenenlerin birkaç kez tekrarlanmasını istemek
 4. Televizyonun ve radyonun sesini fazla açmak
 5. Toplu konuşmalardan çekilmek uzaklaşmak
 6. Konuşurken sürekli yüze bakma arkadan seslenildiğinde duymakta zorluk çekme
 7. Bebeklerde seslere tepkisiz olma

İşitme engelinin tedavi yöntemleri

 1. İşitme kaybı olan bireylere uzmanlarca işitme cihazları önerilmektedir.
 2. Geçici işitme kayıplarında uzman doktor kontrolünde ilaçlar kullanılmaktadır.
 3. Bazı türişitme kayıpların da koklear implanttakılarak tedavi youna gidilir.

İşitme engellilerle ilgili hatırlatmalar

İşitme engelliler normal insanlarla aynı zeka seviyesine sahiptirler. İşitme engellileri zorlayan tek durum öğrenmede güçlük olmasıdır. Onlarında bizler gibi birer normal insan olduğunu unutmayalım.

Bazı işitme güçlüğü olan kişilerin duyması için yüksek sesle konuşmanız gerekebilir. İşitme engeli sözel dil edinimini etkiler.

İşitme kayıpları erken tanılanabilir ve teşhis edilebilirse, tıbbi önlemler ve eğitsel hizmetler sağlanabilir.